Archive for the ‘Samorząd’ Category

Dariusz Klimczak z odznaką „Przyjaciel Dziecka”

8

13 grudnia 2013 r. (piątek) odbyły się uroczystości związane z X-leciem Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Bałuty. Dariusz Klimczak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego otrzymał w trakcie obchodów jubileuszu otrzymał odznakę „Przyjaciela Dziecka”. Gratulujemy!

Read more »

„Klimczak ma najwięcej plusów”

Artykuł z Dziennika Łódzkiego (05-11-2013 r.) dotyczący plebiscytu „Jak oni rządzili?”

Bez tytułu

Migracja pieniędzy NFZ? Już to znamy

klimczak1POZ

Jakie są podstawowe wymagania polskich pacjentów? Chory chce przede wszystkim szybko się wyleczyć, możliwie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, najlepiej u dobrego fachowca a przynajmniej sprawdzonego specjalisty. Skąd więc w Polsce larum wokół leczenia transgranicznego? Powodów jest kilka i nie zawsze pokrywają się z tymi, wokół których dyskusja toczy się w innych krajach Unii Europejskiej.

Powodem zamieszania jest coraz bardziej znana dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Wspomniany akt prawny przewiduje stworzenie ogólnych ram dla objaśnienia praw pacjentów w zakresie ich dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej i prawa do zwrotu kosztów, zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa opieki, którą pacjenci otrzymają w innym państwie UE oraz promowania współpracy między państwami członkowskimi w zakresie opieki zdrowotnej. Przechodząc do meritum sprawy, unijna dyrektywa daje pacjentowi prawo do refundacji leczenia w innym kraju UE nie tylko w razie wypadku czy nagłej choroby, czyli jak się to dzieje teraz, ale także w przypadku zaplanowanego leczenia. Ostatnie z wymienionych zagadnień stwarza kilku krajom wspólnoty europejskiej, w tym także Polsce, nie małe kłopoty. W naszym kraju wspomniane prawo powinno być stosowane już od 25 października, ale nie jest i dokładnie nie wiadomo kiedy będzie. Przedstawiciele ministerstwa zdrowia zapowiadają finalizację prac na przełomie lub początku nowego roku. Dlaczego polski resort zdrowia naraża się na krytykę w związku z opieszałością we wdrażaniu unijnej dyrektywy transgranicznej? Jeżeli wśród zawiłości unijnego prawa nie wiadomo o co chodzi, chodzi jak zwykle o pieniądze.

Czytaj cały wpis na BLOG-u

Fragment komentarza również na portalu „Medycyna Praktyczna”

Specjalizacja szpitali konieczna

39094564293df13b85353cd5fc1e126d

Każdy szpital wojewódzki w Łódzkiem ma specjalizować się w określonych chorobach – to strategia województwa, która ma przyciągnąć także pacjentów spoza regionu. Łódzkie lecznice kontynuują działania oszczędnościowe i restrukturyzacyjne.

Stratę finansową, wynoszącą łącznie nawet 14 mln zł za 2012 roku przewidywano w przypadku 5 łódzkich szpitali, do przekształceń jednak niedojdzie, bo ostatecznie rok na minusie zakończyła tylko jedna placówka – Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach. Jak mówi Dziennikowi Łódzkiemu Dariusz Klimczak, wicemarszałek zajmujący się ochroną zdrowia, straty zminimalizowano dzięki planom naprawczym.

W ramach poprawy sytuacji, placówki będące w zarządzie województwa mają się specjalizować w konkretnych schorzeniach. Jak mówi wicemarszałek Dariusz Klimczak, rozwinięcie m.in. onkologii i kardiochirurgii ma zastopować odpływ pacjentów mieszkających w regionie, do innych województw. W pierwszych miesiącach 2014 roku ma ruszyć sieć onkohematologicznych poradni, z czasem przy nich powstaną pracownie radioterapii. Województwo zapowiada, ze sieć powstanie po analizie epidemiologicznej – poradnie wypełnią dotychczasowe białe plamy w miejscach, gdzie zachorowalność onkologiczna jest wysoka.

Czytaj więcej na MedicalNET

NFZ nie płaci za nadwykonania

1377171_10201908099882012_2012577683_n

80 milionów złotych wyniosły dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2011-2013 dla 17 wojewódzkich placówek medycznych.

Samorządowi Województwa podlega 9 szpitali wielospecjalistycznych 2 szpitale psychiatryczne, 3 szpitale jedno – specjalistyczne, 2 przychodnie wielospecjalistyczne oraz jedna stacja pogotowia ratunkowego.

Największe dotacje, bo ponad 24 mln zł trafiły w 2013 roku do szpitali wielospecjalistycznych, ponad 1 mln zł pochłonęły inwestycje w szpitalach psychiatrycznych i odwykowych.

Z roku na rok szpitale wojewódzkie otrzymują coraz mniej środków za nadwykonania, co generuje ich długi – mówił Dariusz Klimczak, członek zarządu województwa łódzkiego odpowiedzialny za problematykę zdrowotną.

Nadwykonania, to najczęściej działania ratujące życie mieszkańców.

Pełny materiał na stronie Radia Victoria

Szpitale w Łódzkiem zmniejszają długi i mają plany rozwoju

pszczoły

Szpitale marszałkowskie w województwie snują plany rozwoju. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi opracowywany jest bowiem budżet na przyszły rok, a wiele planów zależy właśnie od niego. Inwestycje w służbie zdrowia są konieczne, by dostosować się do wymagań pacjentów i poprawić wyniki finansowe placówek.

Szpitale chcą zdążyć z inwestycjami do czasu ogłoszenia nowych konkursów na leczenie pacjentów w Łódzkiem przez NFZ. Kiedy to się stanie? Na przełomie 2014 i 2015 roku. Dyrektorzy wspólnie z władzami samorządowymi tworzą plany rozwoju. Ma być więcej specjalistycznych terapii, których do tej pory w Łódzkiem nie było.

- Chcemy, żeby każdy z naszych szpitali wyspecjalizował się w leczeniu danych schorzeń. Chcemy, żeby w leczeniu określonych chorób nasze szpitale były najlepsze, tak by przyciągały pacjentów z naszego regionu, ale także innych województw. Wiemy, że to wymaga inwestycji, dlatego opracowujemy właśnie projekt budżetu – mówi Dariusz Klimczak, wicemarszałek województwa łódzkiego. Read more »

Co z SOR-ami w 2014?

409637_4112288243416_2023198475_n

Jak zwykle końcówka roku w ochronie zdrowia będzie ciekawa. Ledwo zakończył się proces oceny sprawozdań finansowych poszczególnych podmiotów leczniczych, nie wspominając o szpitalach, którym trzeba było pokryć ujemny wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy, zaczyna się nowa dyskusja, tym razem skoncentrowana na ratownictwie medycznym. Mianowicie chodzi o Szpitalne Oddziały Ratunkowe, które od nowego roku muszą być wyposażone w lądowiska dla helikopterów, ponieważ inaczej nie uzyskają kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas sprawa była prosta, albowiem szpitale z natury ratownicze takowe lądowiska posiadały, reszta posiłkowała się boiskami sportowymi czyli istniała naturalna kategoryzacja SOR. Dzisiaj wszyscy dyrektorzy placówek oraz ich właściciele stoją przed niedługą perspektywą czasową, kiedy trzeba będzie za ogromne pieniądze dostosować nie tylko lądowiska i SOR-y do wyśrubowanych wymagań Ministerstwa Zdrowia, ale także pamiętać o jeszcze bardziej kosztochłonnych inwestycjach choćby na blokach operacyjnych czy oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

Czytaj więcej na blogu Dariusz Klimczaka

E-Teatr: Zniżki dla rodzin wielodzietnych

39094564293df13b85353cd5fc1e126d

Tańsze o połowę bilety do teatru i filharmonii. Duże rodziny z Łódzkiego wkrótce dostaną zniżki. Łódzkie jako pierwsze w Polsce wprowadzi wojewódzką kartę rodzin wielodzietnych.

- Ulgi w wysokości 50 proc. będą obowiązywać w: Teatrze Wielkim, Teatrze Jaracza, Filharmonii, Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym, Łódzkim Domu Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Ponadto proponujemy zniżki w czterech bursach, znajdujących się przy szkołach w: Łowiczu, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i Sieradzu – wylicza Dariusz Klimczak, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. – W wojewódzkiej karcie dużych rodzin nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe, a tylko liczba dzieci. W ten sposób chcemy przeciwdziałać depopulacji, promować rodziny i wzmocnić ich kondycję finansową – dodaje Dariusz Klimczak.

Czytaj więcej na E-Teatr.pl 

Wojewódzka karta dużej rodziny. Wkrótce zniżki dla dużych rodzin z Łódzkiego

1098064_10201539565268877_320137365_n

Wielodzietne rodziny z województwa łódzkiego od października będą mogły korzystać z karty dużych rodzin. Zniżki będą przysługiwać rodzinom, które mają troje lub więcej dzieci uczących się lub z zaświadczeniem o trwałej niepełno-sprawności. Karty będą elektroniczne, prawdopodobnie wydawane na rok z możliwością przedłużania okresu ważności.

- Na wdrożenie karty, czyli potrzeby organizacyjne, lokalowe i pracownicze wydamy kilkaset tysięcy złotych – mówi Dariusz Klimczak, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. – Na razie trudno oszacować kwoty, jakie przeznaczymy na dotacje. Pokaże to pierwszy rok funkcjonowania karty.

Planowane jest poszerzenie oferty placówek, w których będą obowiązywać ulgi dla posiadaczy kart.

Posiadacze łódzkiej karty za spektakle dla dzieci w Teatrze Nowym płacą 5 zł, za wstęp na wystawy stałe i czasowe w Muzeum Miasta Łodzi (m.in. Pałac Poznańskiego i kanał Dętka) nie płacą nic. Przysługuje im m.in. 50 proc. zniżki na bilety do Muzeum Włókiennictwa, bilet rodzinny za 4 zł do Miejskiej Galerii Sztuki, zniżka do 10 zł dla dziecka w Teatrze Arlekin, bilet za 15 zł na niedzielne spektakle w Teatrze Pinokio, za 15 zł dla rodzica i 1 zł dla dziecka w Teatrze Muzycznym, bilety ulgowe w Teatrze Powszechnym (od 1 września), bilety za 10 zł na film w kinie Charlie (nie obowiązuje w weekendy po godz. 15).

źródło: Dziennik Łódzki

Kocham Łódzkie

W PROGRAMIE Z 17 LIPCA 2013: SPORT, MODA NA SPORT I RUCH . TEMATEM GŁÓWNYM JEST OLIMPIADA MŁODZIEŻY