Wywiad dla KochamRawe.pl

Z Dariuszem Klimczakiem, rawianinem, członkiem zarządu województwa łódzkiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego rozmawiamy o Rawie Mazowieckiej, lokalnej polityce i wyborach samorządowych. Nasz gość potwierdza, że będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza Rawy.

ROBERT STĘPOWSKI „KochamRawe.pl Extra”: Odnoszę wrażenie, że jest pan w Rawie i powiecie rawskim wręcz uwielbiany, zwłaszcza przez naszych samorządowców. Zdawał pan sobie z tego sprawę?

Dariusz Klimczak, członek zarządu województwa łódzkiego: Cieszę się, że z wszystkimi mam poprawne relacje. Zarówno z tymi, którzy realizują swoje koncepcje w partiach politycznych, jak i z tymi którzy są niezależni. Zawsze zależało mi na tym, aby z wszystkimi mieć dobre relacje, a je buduje się realizując konkretne projekty.

Podczas ostatniej sesji rady miasta burmistrz nie mógł się pana nachwalić za pomoc w zdobyciu dofinansowania na rewitalizację ul. Zwolińskiego i większe pieniądze na przebudowę ul. Skierniewickiej. Będą kolejne pieniądze dla Rawy? Ich zdobywanie faktycznie wymaga od pana dużych zabiegów?

Zawsze na początku roku wyznaczamy pewne cele dla Rawy Mazowieckiej, powiatu i wszystkich gmin znajdujących się na jego terenie. Jeśli znam te cele i mogę mieć wpływ na ich realizację, wówczas robię wszystko, co jest w mojej mocy w zarządzie i sejmiku województwa, aby te projekty zrealizować.

Całość wywiadu na KochamRawe.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.