Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa w Skierniewicach

12113294_728910760548046_7436179390050157035_o

Połączenia kolejowe na trasie Koluszki – Skierniewice oraz przyszłość połączeń Łódź – Warszawa, funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach, inwestycje i remonty na drogach powiatowych, wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz budowa oczekiwanej obwodnicy wschodniej – to tematy, które dominowały w trakcie kolejnego, wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego, które odbyło się 5 października w Skierniewicach. Zaowocowało ono szeregiem deklaracji, co do dalszego rozwoju nie tylko miasta, ale i powiatu. Bez wątpienia unijna perspektywa 2014 – 2020 to wielka szansa na dalszy i dynamiczny rozwój skierniewickiej ziemi.

You can leave a response, or trackback from your own site.