O mnie

ad3abd7da3c3c2aeb899b7679f587695Dariusz KLIMCZAK– ur. 17 czerwca 1980 roku w Rawie Mazowieckiej, polityk PSL

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Do PSL wstąpił w 2002 roku w Krakowie. Pełnił m.in. funkcję rzecznika prasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL oraz asystenta parlamentarnego Czesława Siekierskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. W 2006 roku przepisał się z Koła Akademickiego PSL w Krakowie do Koła Miejsko-Gminnego PSL w Rawie Mazowieckiej. Od 2008 roku członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. Podczas obrad X Kongresu PSL wybrany do składu Rady Naczelnej PSL. W lipcu 2012 roku odbyły się wybory władz wojewódzkich PSL w województwie łódzkim a Dariusz Klimczak został wybrany Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego. Na kolejnym Kongresie PSL, który odbył się w listopadzie 2012 roku w Pruszkowie został ponownie wybrany do składu Rady Naczelnej. Nowy Prezes PSL Janusz Piechociński zaproponował Dariuszowi Klimczakowi funkcję Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, co zatwierdziła Rada Naczelna na swoim pierwszym posiedzeniu w grudniu 2012 roku.

Od 2002 roku działa w młodzieżówce politycznej PSL Forum Młodych Ludowców. Od stycznia 2005 do marca 2006 pełnił funkcję Prezesa ZW FML w Małopolsce. Od 17 września 2005 roku Prezes Zarządu Krajowego FML, 25 października 2008 wybrany na kolejną kadencję. Podczas wyborów władz krajowych FML w lutym 2013 roku nie ubiega się o reelekcję, tym samym Zjazd Krajowy FML wybiera go Prezesem Honorowym FML. W 2015 objął kierownictwo regionalnych struktur PSL.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

17 lutego 2009 został powołany do składu zarządu województwa łódzkiego. Powierzono mu nadzór merytoryczny nad Departamentem Polityki Zdrowotnej, szpitalami wojewódzkimi, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2010 z wynikiem 12 160 głosów uzyskał mandat radnego IV kadencji i ponownie został wybrany na członka zarządu województwa. W 2014 utrzymał z wynikiem 20 092 głosów mandat radnego Sejmiku na kolejną kadencję, a 1 grudnia został Wicemarszałkiem w nowym Zarządzie Województwa Łódzkiego.

DZIAŁALNOŚĆ POZAPOLITYCZNA

Członek Rady Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Dwukrotny stypendysta naukowy Prezesa Rady Ministrów, finalista krajowy konkursów i olimpiad przedmiotowych.