MOJA HISTORIA


Urodziłem się 17 czerwca 1980 w Rawie Mazowieckiej. Jestem polskim politykiem i samorządowiec, od 2009 do 2018 członkiem zarządu województwa łódzkiego III, IV i V kadencji, w tym od 2014 w randze wicemarszałka, wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłem na Sejm IX kadencji.

Jestem absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłem studia doktoranckie z zakresu politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2002 wstąpiłem do PSL w Krakowie oraz do Forum Młodych Ludowców. Byłem m.in. rzecznikiem prasowym zarządu wojewódzkiego PSL oraz asystentem eurodeputowanego Czesława Siekierskiego.

Od stycznia 2005 do marca 2006 byłem prezesem zarządu wojewódzkiego FML w Małopolsce. Od września 2005 do lutego 2013 pełniłem funkcję prezesa zarządu krajowego FML, następnie otrzymałem tytuł honorowego prezesa tej organizacji.
17 lutego 2009 zostałem powołany do składu zarządu województwa łódzkiego. Powierzono mi nadzór merytoryczny nad Departamentem Polityki Zdrowotnej, szpitalami wojewódzkimi, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W wyborach do sejmiku łódzkiego w 2010 uzyskałem mandat radnego IV kadencji, ponownie zostałem wybrany na członka zarządu województwa.
1 grudnia 2014 roku zostałem wicemarszałkiem w nowym zarządzie województwa łódzkiego, pełniąc tę funkcję do końca kadencji.

W 2015 objąłem kierownictwo regionalnych struktur PSL. W NKW PSL przeszedłem ze stanowiska sekretarza na funkcję wiceprezesa. W 2018 zostałem radnym województwa łódzkiego na okres VI kadencji.

W wyborach w 2019 uzyskałem mandat posła na Sejm IX kadencji, będąc liderem listy PSL w okręgu piotrkowskim.