Światowy Dzień FASD

9 września obchodzimy Światowy Dzień FASD (ang. FASD Awareness Day) – specjalny dzień w roku, którego celem jest uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w konsekwencji nieprawidłowy rozwój dziecka w przyszłości. FASD jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, której można de facto całkowicie zapobiec. Niestety także w polskich szpitalach rodzi się każdego roku coraz więcej dzieci z FAS, których jest więcej niż urodzonych z zespołem Downa.

Chcąc przeciwdziałać problemowi zaproponowałem w 2017 roku stworzenie Regionalnego Punktu Terapii i Diagnozy FASD w Łodzi. Wówczas pełniłem funkcję wicemarszałka województwa łódzkiego, więc zaproponowałem specjalny zapis w budżecie, odbyłem konsultacje z naukowcami, lekarzami oraz władzami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz oczywiście Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Prace udało się sfinalizować w marcu 2018 roku, natomiast już w czerwcu otworzyliśmy pierwszą salę do terapii metodą integracji sensorycznej w Regionalnym Punkcie Terapii i Diagnozy FASD w Łodzi (siedziba RCPS przy ul. Snycerskiej). Gabinet został wyposażony w odpowiedni sprzęt, co pozwoliło na określone, specjalne badania a w konsekwencji postawienie szybkiej diagnozy i podjęcie terapii przez dziecko, co zmniejsza jego problemy w codziennym funkcjonowaniu i nauce szkolnej.

Pragnę podkreślić, że powyższa inicjatywa była działaniem fakultatywnym samorządu województwa łódzkiego. Niestety w Polsce nie ma określonego obowiązku prowadzenia tego typu punktów diagnozy i terapii dzieci dotkniętych FASD. W łódzkim punkcie przez pierwsze kilka miesięcy działania na konsultacje diagnostyczne w kierunku FASD zgłoszonych zostało ponad 150 dzieci z terenu województwa łódzkiego a procesem diagnostycznym objętych zostało aż 55 dzieci.
Problem w moim przekonaniu jest potężny i niezbyt dokładnie zbadany.

Uważam, że systemowa interwencja państwa polskiego w tym względzie jest niezbędna.

Grafika: swiatlekarza.pl