WSPÓŁPRACOWNICY

MARCIN SKORUPIŃSKI

DYREKTOR bIURA pOSELSKIEGO

Bożena Grałek
ASYSTEN SPOŁECZNY

Konrad Gwóźdź
ASYSTEN SPOŁECZNY

Barbara Koścista
ASYSTEN SPOŁECZNY

Bartosz Milewski
ASYSTEN SPOŁECZNY

Małgorzata Podlewska
ASYSTEN SPOŁECZNY

Grzegorz Sipa
ASYSTEN SPOŁECZNY

Jan Żerek
ASYSTEN SPOŁECZNY